درباره تبریز فرش

about1 - درباره تبریز فرش

تبریز فرش ، تولید کننده و ارائه دهنده انواع فرشهای دستباف تبریز در اندازه های و نقشه های متفاوت

فرش دستباف 6 متری ، فرش دستباف 9 متری ، فرش دستباف 12 متری ، فرش دستباف 18 متری ، فرش دستباف 24 متری ، فرش دستباف 40 متری

در نقشه های سالاری ، خطیبی ، خیابانی ، علیا و…

همچنین تبریز فرش ، تولید کننده و ارائه دهنده انواع تابلو فرشهای دستباف تبریز در اندازه های و نقشه های متفاوت :

تابلو فرش دستباف گل ، تابلو فرش دستباف منظره ، تابلو فرش دستباف مجلسی ، تابلو فرش دستباف صورت و چهره و تابلو فرش های دستباف سفارشی مشتریان عزیز

قیمت فرش و تابلو فرش دستباف تبریز گروه تبریز فرش به علت تولید کننده بودن پایین تر از قیمت بازار می‌باشد

در ضمن تبریز فرش آماده عقد قرارداد جهت بافت فرشهای سفارشی شما در ( اندازه و نقشه دلخواه شما) می‌باشد