درباره تبریز فرش

about1 - درباره تبریز فرش

تبریز فرش ، تولید کننده و ارائه دهنده انواع فرشهای دستباف تبریز در اندازه های و نقشه های متفاوت

فرش دستباف 6 متری ، فرش دستباف 9 متری ، فرش دستباف 12 متری ، فرش دستباف 18 متری ، فرش دستباف 24 متری ، فرش دستباف 40 متری

در نقشه های سالاری ، خطیبی ، خیابانی ، علیا و….

قیمت فرشهای تبریز فرش به علت تولید کننده بودن پایین تر از قیمت بازار می‌باشد

در ضمن تبریز فرش آماده عقد قرارداد جهت بافت فرشهای سفارشی شما در ( اندازه و نقشه دلخواه شما) می‌باشد